پرسشنامه پسماند شهرداری ایلام

پرسشنامه پسماند شهرداری ایلام

پرسشنامه پسماند شهرداری ایلام نرم افزار پرسشنامه پسماند یک نرم افزار آزمون برای آمارگیران شهردای ایلام است که در جهت کسب اطلاعات مفید شهروندان در راستای پسماند شهرداری ایلام استفاده شد. . اگر هنوز کسب و کارت رو آنلاین نکردی الان وقتشه که به مجموعه عصرآنلاین  پیام  بدی.