اپلیکیشن حکیم

حکیم سوپر اپلیکیشن طبی سنتی

سوپر اپلیکیشن حکیم جامع ترین نرم افزار در حوزه طب اسلامی و طب سنتی می باشد .   اندیشکده تبیان طب حکیم فعال در عرصه گیاهان دارویی و طب اسلامی در راستای راحتی کاربران و دسترسی سریعتر آنان به  محصولات و همچنین دستیابی به راه های درمانی، در کنار وب سایت خود نیاز به اپلیکیشن …

حکیم سوپر اپلیکیشن طبی سنتی ادامۀ مطلب »